Kleine tuin 2

Omschrijving

De bewoners zijn echte tuingenieters. Echter na het minder valide worden was het noodzakelijk dat de tuin minder onderhoud nodig had. Tevens moest de tuin bereikbaar zijn voor een roelstoel. De bestaande erfafscheiding is goed en kan behouden blijven. De tuin moet het gehele jaar mooi zijn om naar te kijken en onderhoudsarm. Een vijver is wenselijk en de tuin moet strak ogen. Ook moet het mogelijk zijn om op diverse plaatsen in de tuin te kunnen zitten.

Advisering

Vanuit de keuken, die aan de tuin grenst, is het wenselijk om de gehele tuin te kunnen zien. Desondanks dient de tuin wel spannend en uitnodigend te zijn. Om dit te realiseren is het uitgangspunt een as/zichtlijn die vanaf de keuken tot aan de achterzijde van de tuin doorloopt. Hierdoor krijgt de tuin extra diepte. In de tuin is dwars hierop nog een as gelegd waardoor de breedte van de tuin ook voldoende wordt benut. Deze as wordt benut om op dit punt een terras te maken. Naast de lange zichtas wordt deze lijn nogmaals herhaald in de vorm van een smalle diepe vijver waarin vijverplanten of vissen kunnen gedijen. Aan de achterzijde komt een vaste bank waar vanuit de achtertuin goed te zien is. Hoogte creëren we door achter in de tuin zuilbomen aan te planten. Het terras tegen het woonhuis wordt bekleed met een constructie met bloeiende klimplanten. Hierdoor ontstaat extra diepte. Het schuurtje dat niet echt fraai oogt wordt gecamoufleerd door middel van kettingen die begroeit worden met klimplanten.

Eindresultaat

Het eindresultaat is een tuin die goed bereikbaar is met een rolstoel. Er zijn meerdere plaatsen om te kunnen zitten. Tevens zijn er veel groenblijvende planten die ’s winters ook nog kleur brengen aan de tuin. Rondom de vijver zijn prachtige solitaire heesters aangeplant die volop kunnen bloeien. De kleine hoogteverschillen worden weggewerkt met een flauw talud. De voortuin is strak en sober gehouden. Er is weinig onderhoud en het beeld is duidelijk en strak.