Kleine tuin 1

Omschrijving

De bestaande tuin bestaat uit diverse hoogteverschillen bij de entrees tegen de woning. De tuin is verder vrij van bomen of vaste elementen waar rekening mee gehouden dient te worden. Uitgangspunt is het bestaande houthok die wordt omgebouwd tot veranda. Hierdoor is het noodzakelijk dat er een nieuw houthok wordt gerealiseerd. Tevens is het wenselijk dat bij mooi weer met een grote groep mensen in de tuin gezeten kan worden. De tuin is echter al klein en de wens is dat zowel ’s zomers als ’s winters de tuin aantrekkelijk groen moet hebben. Kortom; een uitdaging.

Advisering

Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn beide entrees naar de woning. Op dit moment loopt dit af, waardoor er geen tafel recht te plaatsen is. We hebben daarom gekozen om verschillende hoogtevlakken te maken waarmee je als het ware verschillende tuinkamers creëert. De hoogteverschillen van het lage terras worden opgevangen met een schuin talud die begroeit wordt met een blok haag, hierdoor maken we de hoogteverschillen in de tuin minder hard en zichtbaar. Met kleine trappartijen worden deze hoogteverschillen overbrugbaar. Tevens hebben we een klein terras en een groot terras gecreëerd. Het kleine terras kan worden gebruikt voor privé gebruik en het grote terras bij feesten en partijen. De overhoeken worden beplant met bloeiende planten. Om het 3d effect te versterken is gekozen voor smalle zuilbomen die smal gesnoeid dienen te worden.

Eindresultaat

Het eindresultaat is een tuin met groenblijvende beplanting die het geraamte van de tuin is. Er is een contrast gemaakt met het strakke knipwerk en de losse bloeiende beplanting. Zichtlijnen vanuit de woning worden ook in deze kleine tuin zoveel mogelijk versterkt. Het kleine terras sluit goed aan bij de nieuwe veranda. De tuin zal het hele jaar goed toonbaar zijn.