Grote tuin 3

Omschrijving

Door de nieuwbouw van een extra vleugel bij Zorgcentrum Ten Boer is een binnentuin ontstaan. Een eis is dat de tuin openbaar toegankelijk moet zijn voor de bewoners en dat een gedeelte is afgesloten. Verder is variatie in het ontwerp wenselijk, omdat er verschillende gebruikers zijn met verschillende behoeften.

 

Advisering

De tuin wordt opgedeeld in twee tuingedeelten namelijk een openbare en een afgesloten tuin. Door een vloeiende beweging te maken wordt een doorgaande verbinding gemaakt met de omliggende tuinen. We gaan sterk wisselen met diverse materialen en beplanting, zodat er steeds weer nieuwe belevingen zijn. gebruik van hoogteverschillen zodat minder valide mensen ook kunnen tuinieren/ervaren.

Eindresultaat

Een openbare tuin met een groot terras waar families elkaar kunnen ontmoeten. Een doorgaand pad die de omliggende tuinen met elkaar zal verbinden. Langs het pad verschillende beplantingen. De afgesloten tuin is kleiner dan de openbare tuin, echter gebeurd er wel meer. Dit komt omdat de gebruiksbehoefte hier anders is doordat er veelal mensen met geestelijke beperkingen gebruik van maken. Je vind hier veel afwisseling in hoogte, materiaalkeuze, beplanting, kleur, dieren enz.